“Лови Свободу и цени момент. Love Freedom, Enjoy moments” — 20.08-29.08.2021